İspanyolca çeviri günümüzde ne yazık ki pek fazla kullanılmayan bir çeviri türüdür. Çünkü İspanya ile olan ekonomik, politk bağlarımız istenilen seviyede değildir. Ancak spor dünyası sayesinde İspanyol kültürünü kısmen de olsa tanıma fırsatı bulan ülkemizde İngilizce daha fazla geçerliliği olan bir dildir. Bugün hemen hemen her üniversitede İngilizce bölümü DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

Yönetim ve Organizasyon Davranışsal yönetim yaklaşımıyla birlikte gündeme gelmeye başlayan konular arasında yer alanlar: Güdüleme, Birey, Örgütün sosyal yapısı, Grup davranışı, iletişim, biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkiler. Çevresiyle etkileşim ya da girdi çıktı alışverişi olmayan sistemlere kapalı sistem denir. Yönetim fonksiyonlarının en önemlisi planlamad DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

ÜNİTE 1- ENVANTER İŞLEMLERİ ENVANTER: Saymak,ölçmek,tartmak,değerlemek suretiyle bilanço gününde tüm mevcutları, alacakları ve borçları kesin bir şekilde tesbit etme işlemine envanter denir. Envanter türleri şunlardır: 1- Kuruluş envanteri işletmeler kurulduklarında ilk yapacağı kuruluş envanteridir. 2- Dönemsonu envanteri : 31.12.- itibariyle çıkarılması zorunlu ol DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

Ticari kar ile Mali karın farklı oluşu ; TTK ve muhabese ilkeleri üçüncü şahısların haklarını korumak adına VUK ise vergilendirme yönünden karı farklı saptarlar Ticari karı saptamak için faaliyet giderlerinin hepsi dönemin gelirlerinden indirilebilir TTK ve muhasebe ilkeleri ışığında karşılık ayrılıp dönemkarından düşülebilir . Vergi kanunları bazı giderlerin k DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

Ticari isletme: ticari isletmenin genel unsurları 1. Gelir sağlamanın amaç edinilmesi 2. Devamlılık 3. Esnaf faaliyetlerinin sınırlarının asılması 4. Faaliyetin bağımsız olması Bir ticari isletmeden söz edebilmek için yapılan faaliyetin esnaf faaliyetinin sınırlarını asmıs olması gerekmektedir. Esnaf: faaliyetin esnaf faaliyeti sayılması için daha çok bedeni çalısmay DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

Liberalizmin öncüleri Fizyokratlardır. Transfer harcamalarının unsurları: Faiz ödemeleri, Fon ödemeleri, Kamulaştırma, Borç ödemeleri Belediye sınırları dışına taşan hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kurulan idarelere il özel idareleri denir. İki ekonomik birimin üretim veya tüketim faaliyetinden, üçüncü kişilerin fiyat mekanizması dışında fayda veya zarar g DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

İSTATİSTİK METODUNA GİRİŞ İstatistiğin tanımı İstatistik belirli olayların gözlemlenmesi yoluyla elde edilen verilerin toplanması, işlenmesi ve bu verilerden bir sonuca varılabilmesi için kullanılan tekniklerin tümünü kapsamaktadır. Bir bilim dalı olarak geçmişi ve içinde bulunulan durumu sayısal yöntemlerle analiz ederek gelecek hakkında karar vermeyi kolaylaştırmak DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

Maliye politikası 6. ünite ders anlatımı FİNANSAL EKONOMİ 6. ÜNİTE HİSSE SENEDİ FİYATLARININ BELİRLENMESİ Hisse (Ortaklık) senetleri, firmanın belli bir bölümüne ait mülkiyet ifade eder. Ortaklık senedini elinde bulunduran kişi, bu senedi ihraç eden kuruluşun gelecekteki kazancı (karı) üzerinde hak sahibidir. Bireyler, sigorta şirketleri, yatırım fonları ve emeklilik DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

Davraniş Bilimlerine Giriş Konu Anlatım DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ Çalışma yada iş sosyolojisi anlamına gelen sanayi sosyolojisinin inceleme alanlarından biri verimliliktir. Bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özellikler: Nesnellik,Doğruluk ve tekrar,Basitlik ve açıklık,Sınırlılık Platon’a göre birey, içinde yaşadığı devletin karakterini taşır. Politik DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

ÜNİTE 1- ENVANTER İŞLEMLERİ ENVANTER: Saymak,ölçmek,tartmak,değerlemek suretiyle bilanço gününde tüm mevcutları, alacakları ve borçları kesin bir şekilde tesbit etme işlemine envanter denir. Envanter türleri şunlardır: 1- Kuruluş envanteri işletmeler kurulduklarında ilk yapacağı kuruluş envanteridir. 2- Dönemsonu envanteri : 31.12.- itibariyle çıkarılması zorunlu ol DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

Toplam 6 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12345...Son »
KAPAT
Aöf - Aöf Dersleri - Ücretsiz Aöf Kursu